1. <track id="egjng"></track>
    <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track><track id="egjng"></track>
    <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track>

       <tr id="egjng"><code id="egjng"></code></tr>

       1. <tr id="egjng"></tr>

        點降唇詞牌|格體|代表作品-在線閱讀
        點降唇

         《點降唇》詞牌名稱

         此調因梁江淹《詠美人春游》詩中有“白雪凝瓊貌,明珠點絳唇”句而取名。四十一字。上闋四句,從第二句起用三仄韻;下闋五句,亦從第二句起用四仄韻?!对~律》認為,上闋第二句第一字宜用去聲,“作平則不起調”。但亦有作平起調者。又有《點櫻桃》《十八香》《南浦月》《沙頭雨》《尋瑤草》《萬年春》異名。

         

         《點降唇》詞牌來源

         

         明·楊慎《升庵詞品》:“《點絳唇》取梁江淹詩‘白雪凝瓊貌,明珠點絳唇’以為名。”《詞譜》以馮延巳詞為正體。始見于南唐·馮延巳《陽春集》。 元《太平樂府》注:仙呂宮。高拭詞注:黃鐘宮?!墩糇V》注:仙呂調。宋王禹偁詞,名《點櫻桃》;王十朋詞,名《十八香》;張輯詞有“邀月過南浦”句,名《南浦月》;又有“遙隔沙頭雨”句,名《沙頭雨》;韓淲詞有“更約尋瑤草”句,名《尋瑤草》。

         在京劇中,《點絳唇》又通稱為“點將”,用于元帥升帳、江湖豪客的排山等,其作用是為了表現場面的宏大和增強氣氛。

         

         《點降唇》詞牌格體

         

          全詞上下兩片,共9句41字。上片第二、三、四句,下片第二、三、四、五句押韻,均押仄聲韻。上片第二句第一字,第三句第一字均宜用去聲;下片第四句第一字亦宜用去聲。下片第三句為三字句,用上二下一句法。

        常用格體為:
        點絳唇 【,宋】朱翌
        流水泠泠,斷橋橫路梅枝椏。
        仄仄平平,仄平仄仄平平仄。
        ⊙●○○,◎○⊙●○○▲。

        雪花飛下,渾似江南畫。
        仄平平仄,平仄平平仄。
        ⊙○◎▲,⊙●○○▲。
        白壁青錢,欲買春無價。
        仄仄平平,仄仄平平仄。
        ⊙●◎○,⊙●○○▲。
        歸來也,西風平野,一點香隨馬。
        平平仄,仄平平仄,仄仄平平仄。
        ⊙⊙▲,⊙○◎▲,⊙●○○▲。
        (注:○=平 ●=仄 △=平韻 ▲=仄韻 ◎=本為平聲,亦可用仄聲 ⊙=本為仄聲,亦可為平聲)

        难受 湿的 都是水 电动棒
          1. <track id="egjng"></track>
           <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track><track id="egjng"></track>
           <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track>

              <tr id="egjng"><code id="egjng"></code></tr>

              1. <tr id="egjng"></tr>