1. <track id="egjng"></track>
    <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track><track id="egjng"></track>
    <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track>

       <tr id="egjng"><code id="egjng"></code></tr>

       1. <tr id="egjng"></tr>

        國語原文|譯文-在線閱讀
        國語

          《國語》是我國第一部國別史,記載了周穆王十二年(公元前990)到周貞定王十六年(公元前453)間周、魯、齊、晉、鄭、楚、吳、越八國的一些史實。包括各貴族間朝聘、宴會、諷諫、辯論、應對之辭,一些歷史事件及傳說故事?!秶Z》的作者是誰,歷來沒有定論。相傳它和《左傳》都是出于左丘明之手。一般的看法是,《國語》的成書有一個過程,最初是左丘明傳誦,然后是時人傳習,最后經列國之瞽史改編、潤色而成。時代大約在戰國初年。?

          《國語》是我國最早的國別史,共二十一卷,分《周語》《魯語》《齊語》《晉語》《鄭語》《楚語》《吳語》《越語》八部分,記敘由西周穆王十二年(前990年)起到東周貞定王十六年(前453年)共538年各國內政、外交等事件。全書似乎是編輯各國舊存的史料而成,采擇有多有少,以《周語》的記載最詳備,其余各國所記,都是側重在某幾個人物和事件上?!秶Z》的編寫意圖,是“求多聞善敗以監戒也”(《國語·楚語下》)。由于《國語》在內容上比較接近《左傳》,又具有同樣的史料價值,所以《國語》又有《春秋外傳》(韋昭《國語解·敘》、劉熙《釋名》)之稱。?

          《國語》的文字質樸簡練,文學成就雖不及《左傳》,但也是先秦時期一部重要的散文著作。

        《國語》·卷五·魯語下 在線閱讀

        • 叔孫穆子聘于晉
        • 叔孫穆子諫季武子為三軍
        • 諸侯伐秦魯人以莒人先濟
        • 襄公如楚
        • 季冶致祿
        • 叔孫穆子知楚公子圍有篡國之心
        • 叔孫穆子不以貨私免
        • 子服惠伯從季平子如晉
        • 叔孫穆子不以貨私免
        • 公父文伯之母對季康子問
        • 公父文伯飲南宮敬叔酒
        • 公父文伯之母論內朝與外朝
        • 公父文伯之母論勞逸
        • 公父文伯之母別于男女之禮
        • 公父文伯之母欲室文伯
        • 公父文伯卒其母戒其妾
        • 孔丘謂公父文伯之母知禮
        • 孔丘論大骨
        • 孔丘論楛矢
        • 閔馬父笑子服景伯
        • 孔丘非難季康子以田賦

        《國語》·卷六·齊語 在線閱讀

        • 管仲對桓公以霸術
        • 管仲佐桓公為政
        • 桓公為政既成
        • 管仲教桓公親鄰國
        • 管仲教桓公足甲兵
        • 桓公帥諸侯而朝天子
        • 葵丘之會天子致胙于桓公
        • 桓公霸諸侯
        难受 湿的 都是水 电动棒
          1. <track id="egjng"></track>
           <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track><track id="egjng"></track>
           <track id="egjng"><delect id="egjng"></delect></track>

              <tr id="egjng"><code id="egjng"></code></tr>

              1. <tr id="egjng"></tr>